JTBC金土剧《有品位的她》金喜善 金宣儿 郑尚勋迅雷下载/百度云/在线观看

时时彩信誉排行榜 www.designbysuyue.com JTBC金土剧《有品位的她》金喜善 金宣儿 郑尚勋(韩迷-20/天使-20完)

有品位的她迅雷下载剧照

[剧 名]:有品位的她
[播 送]:韩国JTBC台
[类 型]:JTBC金土剧 
[首 播]:2017年06月16日
[时 间]:每周五、周六晚上11点[韩国时间]
[导 演]:李昌民
[编 剧]:金沅奭
[主 演]:金喜善 金宣儿 郑尚勋 李泰林
[集 数]:20集
[简 介]:该剧讲述了原本过着上流社会奢华生活的女主人公因丈夫的背叛而一夜间跌入人生谷底的故事。
[官 网]:http://tv.jtbc.joins.com/dignity

.

.

BT种子

.

第01集 韩迷 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/pinwei001hm.torrent

.

第01集 天使 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/pinwei001ts.torrent

.

第02集 韩迷 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/pinwei002hm.torrent

.

第02集 天使 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/pinwei002ts.torrent

.

第03集 韩迷 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/pinwei003hm.torrent

.

第03集 天使 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/pinwei003ts.torrent

.

第04集 韩迷 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/pinwei004hm.torrent

.

第04集 天使 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/pinwei004ts.torrent

.

第05集 韩迷 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/pinwei005hm.torrent

.

第05集 天使 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/pinwei005ts.torrent

.

第06集 韩迷 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/pinwei006hm.torrent

.

第06集 天使 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/pinwei006ts.torrent

.

第07集 韩迷 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/pinwei007hm.torrent

.

第07集 天使 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/pinwei007ts.torrent

.

第08集 韩迷 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/pinwei008hm.torrent

.

第08集 天使 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/pinwei008ts.torrent

.

第09集 韩迷 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/pinwei009hm.torrent

.

第09集 天使 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/pinwei009ts.torrent

.

第10集 韩迷 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/pinwei010hm.torrent

.

第10集 天使 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/pinwei010ts.torrent

.

第11集 韩迷 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/pinwei011hm.torrent

.

第11集 天使 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/pinwei011ts.torrent

.

第12集 韩迷 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/pinwei012hm.torrent

.

第12集 天使 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/pinwei012ts.torrent

.

第13集 韩迷 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/pinwei013hm.torrent

.

第13集 天使 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/pinwei013ts.torrent

.

第14集 韩迷 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/pinwei014hm.torrent

.

第14集 天使 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/pinwei014ts.torrent

.

第15集 韩迷 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/pinwei015hm.torrent

.

第15集 天使 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/pinwei015ts.torrent

.

第16集 韩迷 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/pinwei016hm.torrent

.

第16集 天使 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/pinwei016ts.torrent

.

第17集 韩迷 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/pinwei017hm.torrent

.

第17集 天使 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/pinwei017ts.torrent

.

第18集 韩迷 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/pinwei018hm.torrent

.

第18集 天使 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/pinwei018ts.torrent

.

第19集 韩迷 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/pinwei019hm.torrent

.

第19集 天使 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/pinwei019ts.torrent

.

第20集 韩迷 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/pinwei020hm.torrent

.

第20集 天使 字幕  http://adc.hjzlg.com/img/pinwei020ts.torrent

.

.

在线观看:

.

OST 原声带 歌曲下载

http://www.hjzlg.com/web3/YCMS_Showart1.asp?id=1291

.

 

  ◆ BT种子-下载方法鼠标右键单点链接选“另存为”到桌面上.再用“BT种子下载工具”打开桌面上刚保存的BT种子.比如 迅雷 、uTorrent 、Vuze、qbittorrent、比特彗星、比特精灵、快车、等

  ◆

类别: 日韩剧 | 标签云:

喜欢这部电影的人也喜欢这些